‘Motivatie telt, niet je gebruiksaanwijzing’

Wat is ‘normaal’ personeel? Aannemer Bart van Wijlen uit Sprang-Capelle trekt zijn wenkbrauwen op: “In mijn ogen is iedereen normaal en heeft iedereen zijn specifieke gebruiksaanwijzing. We kunnen allemaal in ons werk successen vieren en fouten maken. Wat voor mij telt is vooral je motivatie om bij ons te komen werken en er iets van te maken, en je mogelijkheden om in een vast werkritme te functioneren samen met je collega’s.”

Opa Bart startte Aannemersbedrijf Van Wijlen BV in 1934, vader Bert zette het voort en sinds 2014 is Bart de directeur. Van oorsprong was het een loonbedrijf. Tegenwoordig is Van Wijlen specialist in de ontwikkeling, realisatie en beheer van de buitenruimte. Van Wijlen werkt al decennia samen met Baanbrekers en WML Facilitair. Momenteel werken er twee Baanbrekers. Eén in vaste dienst, de ander gedetacheerd. “Maar ook die zal in vaste dienst komen”, vertelt Bart. “Het zijn jongens die gewoon prima functioneren binnen een vast patroon met beperkte druk. Zeker, hun loonwaarde ligt lager en ze doen gemiddeld wat langer over hun werk. Maar ze doen het wel met plezier en motivatie. Dat telt voor mij, niet de cijfers en percentages in hun dossier. Deze jongens heb ik tien keer liever dan een reguliere werknemer met een chagrijnig gezicht. Natuurlijk zijn we geen opvanghuis of filantropische instelling. Wel vind ik het vanzelfsprekend dat iedereen die mee wil doen een eerlijke kans krijgt.”

Opleiding

In samenwerking met het ROC West-Brabant start Van Wijlen binnenkort een eigen mbo-opleiding. In het begin voor jong personeel dat al in dienst is of in dienst komt, maar op termijn zeker ook voor kandidaten van Baanbrekers die bij Van Wijlen aan de slag willen. “Zo verhogen we het niveau van onze mensen en maken we ons bedrijf nog interessanter voor jonge vaklui. Dat voorkomt vergrijzing in ons personeel.”

“Plezier en motivatie
tellen voor mij, niet de
cijfertjes in het dossier”

Leermeesters

Bij Van Wijlen werken vijftien leermeesters die zichzelf hebben aangemeld voor een extra training. Daarin leren zij hoe zij, samen met hun collega’s, het beste kunnen omgaan met een nieuwe medewerker in opleiding of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze leermeesters functioneren als een soort buddy en verbreden de begeleiding van Baanbrekers zelf. “Wij werken veel voor overheden en die vragen altijd een percentage social return. Daar voldoen wij ruimschoots aan. Momenteel ligt onze SROI bijdrage tussen 8 en 9 procent, de meeste opdrachtgevers vragen minimaal 5 procent”, vertelt de directeur.

Leerzaam

Bart is oud-ambassadeur van Brabants Besten, een club van MKB ondernemers die het goede voorbeeld willen geven op het gebied van sociale innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en flexicurity.  Zij zoeken vernieuwende manieren om hun medewerkers in te zetten en de potentie van de Brabantse beroepsbevolking te benutten. Niet voor niets scoort Van Wijlen hoog op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), een meetinstrument van TNO. In het recente verleden nam Bart ook deel aan het Maatjesproject in Waalwijk en begeleidde daarbij twee jongens. “Heel leerzaam om via hen het verhaal ook van de andere kant te horen”, vindt hij.

Van Wijlen telt nu zeventig werknemers en dat aantal groeit jaarlijks met vier of vijf. “Kraanmachinisten, vrachtwagenchauffeurs, groen- en grondwerkers, specialisten die sportterreinen aanleggen en onderhouden. We hebben een breed werkveld waarin altijd plaats zal zijn voor mensen van Baanbrekers.”

Stemmen op Bart van Wijlen

Bart van Wijlen van Aannemersbedrijf Van Wijlen BV is genomineerd voor de Participatieprijs 2019 in de categorie ParticipatiePersoon. Stemmen kan vanaf 10 oktober a.s. Dit gaat heel eenvoudig:

  • Stuur een mail naar participatieprijs@baanbrekers.org.
  • Vermeld in de onderwerpregel ‘Van Wijlen’.
  • De genomineerde met de meeste (unieke) stemmen, wint uiteindelijk de Participatieprijs.